Planet

 • Dit is voor ons meer dan gewoon ‘in orde’ zijn
 • Milieu is onze business
 • Monitoring van onze ecologische voetafdruk via VMS-MPS
 • Opvang en hergebruik van gietwater
 • Sortering van bedrijfsafval
 • Rationeel energiegebruik door schermdoeken in de serres
 • Bewuste keuzes qua aankoop grondstoffen en sproeistoffen

People

 • Sociale invalshoek door inzet van buitenlandse medewerkers
 • Talenten van medewerkers benutten
 • Deelnemen aan projecten om arbeidsmarkt en werkcircuit op elkaar af te stemmen

Profit

 • Een rendabel en stabiel bedrijf