Planet

  • Dit is voor ons meer dan gewoon ‘in orde’ zijn
  • Milieu is onze business
  • Monitoring van onze ecologische voetafdruk via VMS-MPS
  • Opvang en hergebruik van gietwater
  • Sortering van bedrijfsafval
  • Rationeel energiegebruik door schermdoeken in de serres
  • Bewuste keuzes qua aankoop grondstoffen en sproeistoffen

People

  • Sociale invalshoek door inzet van buitenlandse medewerkers
  • Talenten van medewerkers benutten
  • Deelnemen aan projecten om arbeidsmarkt en werkcircuit op elkaar af te stemmen

Profit

  • Een rendabel en stabiel bedrijf